English
ورود
به پرتال معاونت فناوری خوش آمدید
خدمات قابل ارائه آزمایشگاه GMO

تشخيص مواد غذايي (GMO)

- شرح آزمون: شناسایی دقیق محصولات تغییرشکل یافته ژنتیکی در بسیاری از بذور و گیاهان نظیر برنج، جو، گندم، ذرت، چغندر قند، کلزا، سویا، سیب زمینی، آفتاب گردان و محصولات غذایی نظیر غذای کودک، محصولات گوشتی (سوسیس و کالباس)، مشتقات سویا و انواع روغن های خوراکی با استانداردهای بین المللی مبناي سفارشات در آزمون مورد نظر مي باشد . 

- محدوده کاربرد: شناسايي و رديابي موجودات زنده تغيير ژنتيکي يافته و محصولات مشتق شده آنها

- روش اصلي مورد استفاده:  شناسايي دقيق محصولات مختلف تراريخت با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي در PCR و الکتروفورز

- مبناي استاندارد : شماره استاندارد ISO 21569

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: ژل داک با تابش نور مرئی و نور UV جهت عکسبرداری از نمونه های ژل آگارز، ترموسایکر با ایجاد چرخه های مختلف دمایی امکان تکثیر قطعات خاص اسید نوکلئیک، بیوفتومتر براي اندازه گیری جذب نور در طول موجهاي مختلف، الکتروفورز افقی Horizontal Electrophoresis جهت ژل گذاری و جدا کردن نمونه های زیست مولکولی

- عدم قطعيت: عدم قطعيت نتايج آزمون درسطح اطمينان بزرگتر يا مساوي 95% است .

 

تعرفه آزمون :980000 ریال

 

فرم درخواست انجام آزمون

فرم تاييد  درخواست

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف