English
ورود
به پرتال معاونت فناوری خوش آمدید
خدمات قابل ارائه آزمایشگاه ترانسکریپتومیکس

آناليز بيان ژن

- شرح آزمون: اندازه گيري و سنجش بيان ژن (Gene expression) ، Genotyping داراي SNPs تغييرات جهشي با دقت و قدرت تفکيک بالا و همچنين بررسي جهش ها و پلي مورفيسم هاي ژني در گونه هاي جانوري، گياهي و انساني  )بر اساس پروتکل پيشنهادي ازطرف متقاضي(

- محدوده کاربرد:

- روش اصلي مورد استفاده: مقايسه تغييرات ژن ها با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي و مواد فلورسنت

- دستگاهها و تجهيزات مورد استفاده: دستگاه Real time PCR با قابليت High Resolution Melting (HRM)داراي توانايي Fluorophores  شش رنگي

تعرفه آزمون :500000 ریال

 

فرم درخواست انجام آزمون

فرم تاييد  درخواست

 

 

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف