وظایف

اهداف

براساس ماده 2 آيين نامه تاسيس و اساسنامه مركز رشد فناوری، اهداف مركز رشد به شرح ذیل می‌باشد:

 • بسترسازی جهت تجاری كردن دستاوردهای تحقيقاتی
 • ايجاد زمينه كارآفرينی و حمايت از نوآوری و خلاقيت نيروهای محقق جوان
 • كمك به رونق اقتصاد ملی مبتنی بر زیست‌فناوری
 • ايجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحد های كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه‌ زیست فناوری
 • بسترسازی جهت ايجاد فرصت‌ های شغلی مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمينه‌ زیست‌فناوری
 • بسترسازی توليد و توسعه محصولات و فرآيند های زیست فناوری قابل عرضه به بازار
 • ترغیب و تشویق اعضای هیأت‌علمی، کارشناسان و دانش‌ آموختگان پژوهشگاه به منظور ایجاد موسسات یا واحدهای فناوری در حوزه زیست‌فناوری
 

وظایف

مرکز رشد زیست‌فناوری در راستای سند چشم انداز پنج‌ ساله ارائه شده، و به منظور افزایش پایدار اثربخشی و کارایی پژوهش و فناوری، تحقق ماموریت‌های زیر را رسالت بنیادی خود قرار می‌دهد:

 1. کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی
 2. سازماندهی برای ارائه خدمات مورد نیاز واحد های فناور به منظور کمک به رشد و تجاری‌ سازی محصولات آنها
 3. سازماندهی توانایی‌ ها و امکانات موجود برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه‌ ها، مراکز علمی، فناوری و صنعتی
 4. کمک به هماهنگی و جهت‌دهی مراکز علمی و صنعتی مرتبط با مرکز رشد به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه‌های تقاضا محور
 5. ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب متخصصان، فناوران و کارآفرینان داخل و خارج از کشور
 6. فراهم نمودن امکانات برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در مرکز رشد
 7. حمایت از حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در مرکز رشد برای توسعه فناوری‌های زیستی ملی و منطقه‌ای
 8. تسهیل نمودن فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی
 9. تشویق واحدهای فناور، هسته‌ها، شرکت‌های نوپا و دانش بنیان به انجام پژوهش با اهداف توسعه محصولات و فرآیندها
 10. کمک به ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدید در حوزه زیست فناوری
 11. تقویت برند مرکز رشد و واحدهای مستقر
 12. ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانش‌آموختگان پژوهشگاه به منظور ایجاد موسسات، یا واحدهای فناوری در حوزه زیست‌فناوری