محتوای ارتباط با ما

ارتباط با ما

دکتر امیر میمندی پور

مدیر مرکز رشد

تلفن

021-44787326

ایمیل

Amir Meimandipour@yahoo.com

علی اکبر دهقانی

مسئول پشتیبانی

تلفن

021-44787440

ایمیل


مریم شکوریان

مسئول جذب و پذیرش

تلفن

021-44787327

ایمیل

m_shakooryan@yahoo.com

دکتر پیمان پراویان

مسئول آزمایشگاه

تلفن

44787326

ایمیل

pyn.prvn@yahoo.com


سعید فروزنده

مسئول ارزیابی

تلفن

44787447

ایمیل

saeed.forozande@yahoo.com