محتوای ارتباط با ما

ارتباط با ما

دکتر کسری اصفهانی

مدیر مرکز رشد

تلفن

021-44787326

ایمیل

kasra13@@nigeb.ac.ir

حمید رضا علیزاده

معاون مرکز رشد

تلفن

021-44787327

ایمیل

halizadeh@nigeb.ac.ir


علی اکبر دهقانی

مسئول پشتیبانی

تلفن

021-44787440

ایمیل

مریم شکوریان

مسئول جذب و پذیرش

تلفن

021-44787326

ایمیل

roshd@nigeb.ac.ir


سعید فروزنده

مسئول ارزیابی

تلفن

021-44787447

ایمیل

saeed.forozande@yahoo.com