ناشر منبع

اسلایدر با ساختار و قالب

مرکز رشد زیست فناوری


مرکز رشد زیست فناوری


...

دوره استقرار

دوره استقرار3
پیش رشد

7
رشد

8
پسا رشد

59
...

لیست شرکت های پسا رشد


لیست شرکت هاتریتا ژن زیست فناور


فرمون پارسیان


ژن درمانی خاورمیانه...

لیست شرکت های پیش رشد


لیست شرکت هاهسته طنین زیست فناور


غذا زیستا فناور


پیشگامان انتقال نوین ژن فناور
...

واحدهای فناور بخش دوم تکراری 0

واحدهای فناور5
زیست فناوری کشاورزی


...

خدمات زیست فناوریخدمات زیست فناوری


شماره
نام شرکت
تاریخ فارغ التحصیلی
مدیر عامل
تلفن


1
...

زیست فناوری پزشکی و سلامتزیست فناوری پزشکی و سلامت


شماره
نام شرکت
تاریخ فارغ التحصیلی
مدیر عامل
تلفن


...

دستاوردهای شرکتدستاوردهای شرکت های تحت پوشش

مشاهده همه


ساینا دام افرند پارسیان

...

گیل نانو ژن


گیل نانو ژن

...

نیک اندیشان غرب کارون


نیک اندیشان غرب کارون
...

زیست فناوری صنعت و محیط زیستزیست فناوری صنعت و محیط زیست


شماره
نام شرکت
تاریخ فارغ التحصیلی
مدیر عامل
تلفن

...

زیست فناوری کشاورزیزیست فناوری کشاورزی


شماره
نام شرکت
تاریخ فارغ التحصیلی
مدیر عامل
تلفن


1...

آستیران


آستیران
ریزجلبک

تاریخچه شرکت

...

نانو سولارژن


نانو سولارژن

تولید کیت های ناباروری

تاریخچه شرکت...

زیست فناوری کشاورزی تکراری 0زیست فناوری کشاورزی تکراری 0


شماره
نام شرکت
تاریخ فارغ التحصیلی
مدیر عامل
تلفن

...

فارغ التحصیلان


فارغ التحصیلاننیک اندیشان غرب کارون


گیل نانو ژن

...

پیشگامان انتقال نوین ژن فناور


پیشگامان انتقال نوین ژن فناور
تولید دستگاه آماده سازی سوسپانسیون نمونه جهت آنالیز فلوسایتومتری...

تیوا فارمد سلامت


تیوا فارمد سلامت
توسعه فرآورده های دارویی پس از تحقیق و توسعه تا ورود به بازار و پایش مصرف...

اعضا شورا با ساختار و قالب

ساختار سازمانیدکتر جواد محمدی
رئیس شورای مرکز رشد- ریاست پژوهشگاهدکتر امیر میمندی پور
نایب رئیس شورا- مدیر مرکز رشد


دکتر علیرضا سپهوند
...

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

نشست صمیمانه و علمی مدیران پژوهشگاه ژنتیک با دارندگان مدال های طلاو نقره کشوری و جهانی المپیاد دررشته های سلول های بنیادی، زیست شناسی وشیمی در محل این پژوهشگاه برگزارشد.