ناشران

اطلاعیه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه

اطلاعیه

اعضای محترم هیات علمی، همکاران و دانشجویان گرامی
با عنایت به انجام ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران‌داک) خواهشمند است با کلیک بر روی پیوند ذیل وارد پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک شده و آن را تکمیل فرمایید. 
https://porsa.irandoc.ac.ir/s/lib-pmmjzf-1401
   
 

  

معرفي كتابخانه

معرفی کتابخانه

کتابخانه پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری یکی از مهم ترین و جامع ترین کتابخانه ها در زمینه موضوعی خود می باشد. هدف اصلی کتابخانه انتخاب وگرد آوری و ساماندهی منابع علمی وتخصصی اعم از چاپی و غیرچاپی در زمینه های پژوهشی پژوشگاه می باشد. کتابخانه پژوهشگاه افتخار دارد که توانسته است این مهم را بخوبی انجام دهد.

لينك ها

لینک ها

nigeb.ac.ir
www.google.com
www.yahoo.com
www.magiran.com
www.gigalib.org
www.recest.ac.ir