لیست دانشجویان

به نام خدا

پزوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هر سال از طریق برگزاری کنکور سراسری سازمان سنجش اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های زیست فناوری میکروبی و زیست فناوری صنعت و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از بین داوطلبین مرد و زن به صورت روزانه و شبانه می نماید.

هر سال سهمیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 10% درصد رشته های روزانه و در مقطع دکتری 20% درصد رشته های روزانه می باشد..

پژوهشگاه شامل امکاناتی از جمله کتابخانه، خوابگاه خودگردان خواهران، سرویس های رفت و برگشت به پژوهشگاه و مترو و همچنین در کنار تحصیل امکاناتی از جمله سفرهای علمی و بازدیدهای علمی از شرکتهای مختلف زیست فناوری را داراست.دانشجویان مقاطع دکتری هر ساله می توانند از طریق فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور که به صورت شش ماهه می باشد می توانند از طریق سازمان امور دانشجویان اقدام نمایند.

 

 

 

آمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از سالهای 1393 الی 1396 پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست به شرح ذیل می باشد:

فخری بلياد       

فارغ التحصیل

مرضيه كاوياني                      

فارغ التحصیل

شيما محمدي                        

فارغ التحصیل

مهسا حسين نيا                     

فارغ التحصیل

نرگس ذوالفقاري                    

فارغ التحصیل

معصومه رنجبرايوكي                   

فارغ التحصیل

نازنين زين العبادي                  

فارغ التحصیل

داود محمدي پور                    

فارغ التحصیل

سيد مهدی غفاري                        

فارغ التحصیل

نسيم رضائی نژاد

فارغ التحصیل

منصوره ازاد                         

فارغ التحصیل

علی طبسي                         

فارغ التحصیل

کژال فرهمندي                      

فارغ التحصیل

رقيه قادري ترنيك                  

فارغ التحصیل

فرشته نظري                         

فارغ التحصیل

حسين هلالات(انتقالی)

فارغ التحصیل

فوزيه احمدي زاده

فارغ التحصیل

سيده ياسمن جعفري

فارغ التحصیل

فاطمه جوهري ناد

فارغ التحصیل

اسماعيل حبيبي اوزي

فارغ التحصیل

حسين حسيني

فارغ التحصیل

شببو رحيمي اقدم

فارغ التحصیل

سارا شوندي

فارغ التحصیل

کيومرث گودرزي

فارغ التحصیل

بهرام مختاري

فارغ التحصیل

زهرا نيكوييان

فارغ التحصیل

فاطمه جهان پيما

فارغ التحصیل

پريسا قهرمانی فرد

فارغ التحصیل

محسن يزداني نجف ابادي

فارغ التحصیل

محبوبه حيدري

فارغ التحصیل

حسين عزيزي

در حال تحصیل

نيوشا السادات مرتضوي

فارغ التحصیل

راحله همراهي

فارغ التحصیل

سيده نسيم حسيني

فارغ التحصیل

الهه معماري

در حال تحصیل

بهروز ميرعبدي

در حال تحصیل

نسرين نامداربيله سوار

در حال تحصیل

مدينه نظرپور

در حال تحصیل

سميرا عامری نسب

در حال تحصیل

شيدا داروئی

فارغ التحصیل

نسرين دامور

در حال تحصیل

مژگان نجفي

در حال تحصیل

ميثم يزداني سودجاني

در حال تحصیل

فاطمه حسني

در حال تحصیل

سارا خلج

در حال تحصیل

الناز سيفي آلان

در حال تحصیل

هادي اسلام منش

فارغ التحصیل

عليرضا عباسي بهارانچي

در حال تحصیل

صدف علي كاشاني

در حال تحصیل

منصور داوری

در حال تحصیل

الهام مختاری

در حال تحصیل

موسی نادری

در حال تحصیل

محمد چنگيزيان

در حال تحصیل

در حال تحصیل

سیده آیدا نیک کار

در حال تحصیل

مرضیه رجبی

در حال تحصیل

مناسادات میرطالب میرطالب

در حال تحصیل

نوید داد

در حال تحصیل

فرزانه شلیله

در حال تحصیل

پدرام حسنوند

در حال تحصیل

سجاد حمزه مصطفوی

در حال تحصیل

راضیه زند وکیلی

در حال تحصیل

فاطمه نوری

در حال تحصیل

بهار سعدائی

در حال تحصیل

النا اکرامی

در حال تحصیل

عاطفه بهادرانی

در حال تحصیل

ویدا حاج پور

در حال تحصیل

سحر اصغری

در حال تحصیل

مهسیما حیدری

در حال تحصیل

زهره خادمی

در حال تحصیل

مهرناز بحرینی

در حال تحصیل

مهناز کریمی

در حال تحصیل

دانیال  شفیعی

در حال تحصیل

کیمیا مرزوکیان

در حال تحصیل

رضا مداح

در حال تحصیل

نگار محمد پور

در حال تحصیل

پریسا خدادادی

در حال تحصیل

شهرزاد احمدیان

 

در حال تحصیل

یاسر دلبری

در حال تحصیل

دانیتا پاچیده

در حال تحصیل

ریحانه ساجد

در حال تحصیل

سارا محمدی

در حال تحصیل

امیر شفیعی

در حال تحصیل

علیرضا رمضانی

در حال تحصیل

فاطمه براتی

در حال تحصیل

مریم محمدی

در حال تحصیل

محمد صادق غیب زاده

در حال تحصیل

محمد رائیجی

در حال تحصیل

امیر محمد رضایی

در حال تحصیل

محدثه میرزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

آمار دانشجویان مقطع دکتری از سالهای 1393 الی 1396 پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست به شرح ذیل می باشد:

در حال تحصیل

سها پارسافر

در حال تحصیل

مریم ملکوتی نژاد

در حال تحصیل

مهدیه محبوبی خمینی

در حال تحصیل

آرزو محمدیان فارسانی

در حال تحصیل

همدم هورفر

در حال تحصیل

معین علی اکبری

در حال تحصیل

مهسا نوری