معاون پشتیبانی و منابع انسانی

معاون پشتیبانی

دکتر علی هاطف سلمانیان

 

معاونت پشتيباني و نيروي انساني:

به منظور پشتیبانی و فراهم نمودن امکانات موردنیاز بخش پژوهش و فناوری پژوهشگاه، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی متشکل از دو مدیریت (مدیریت امور پشتیبانی و منابع انسانی و مدیریت امور مالی) و واحدهای تابعه، وظیفه هماهنگی، اجرای وظایف و نحوه پشتیبانی موثر فعالیت های پژوهشی را بر عهده دارد.

انجام اموری نظیر هماهنگی برای بهره برداری از آموزش های تخصصی، فراهم کردن زیرساخت های آزمایشگاهی، تلاش برای تامین نیازهای پژوهشی و فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور حرکتی سریع و چالاک در زمینه های مختلف علمی از اهم وظایف این حوزه به شمار می آید. ایجاد آرامش تحقیقاتی با تامین مواد و وسایل موردنیاز بخش پژوهش و فناوری و در قالب سیستم انبار و خریدهای مناسب و تخصصی کارپردازان از سایر فعالیت های قابل توجه است.

معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی پژوهشگاه برخود لازم می داند که به عنوان بازوی پشتیبان و به عنوان تکیه گاهی محکم و قابل اعتماد در کنار سایر بخشهای این مجموعه علمی فعالیت نماید.

اهم فعالیت هاي معاونت پشتيباني و نيروي انساني:

تلاش در اجرای درست قوانین و دستورالعمل های موجود و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط

تکمیل مستندات و مدارک پرونده های پرسنلی کارکنان در راستای حصانت از حقوق مادی و معنوی همکاران

انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری زیرساخت ها، حمل و نقل، اسکان دانشجوئی و مهمانان خارجی و داخلی

حفظ و نگهداری اسناد و سایر مستندات پرسنلی همکاران

توجه به امور رفاهی و خدماتی همکاران (در حد امکان)

بازنگری در روشها و مسیر های کاری به منظور افزایش بهره وری و بالا بردن سرعت و دقت فرآیندها

اعمال مدیریت مالی صحیح و استفاده از منابع مالی موجود به نحو مناسب

ایجاد ارتباط مالی سالم، شفاف و صحیح با همکاران و ارباب رجوع (شرکت ها )

ایجاد تعامل سازنده و مفید با سازمان های مالی دولتی و سیستم های نظارتی

تلاش جدی برای به کارگیری و راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری و مالی به منظور تسریع در گزارش گیری، دسترسی به اطلاعات و شفاف سازی مراحل اداری و مالی

اعمال مدیریت در زمینه بهبود روابط اداری و مالی و ایجاد رقابت نسبی در همکاران

حفظ و نگهداری ساختمان و فضای سبز، به منظور بهره برداری بهینه از امکانات موجود