English
ورود
سخنرانی علمی

1)بردن یا نبردن، مساله این است

 2)آیا اصول علمی یکدیگر را نقض می کنند؟

3)(سلول های بنیادین)از کجا به کجا  می رویم

4)فاز چهارم آب

5)موضوع سخنرانی  تکامل همگرا

6)زيست فناوری سامانه‌ای 

7) سرطان(ژنتیک-محیط-اتفاق)

8)ارتباط بین مغز و فکر

9)بررسی ملاحظات ابراز شده در مورد محصولات تراریخته

10)مهندسی ژنوم -کاربردها و چالشها

11)مشخصه یابی اجسام نانومتری در مایعات به وسیله نانو حفره ها

12)نانو زیست فناوری،مبانی و کاربردها

13)ژن درمانی ،گذشته،حال و آینده

14)immunology of adenocarcinoma of prostat canser

15)lمعرفی شتاب دهنده بیوتکنولوژی پزشکی

16) زیست شناسی و آفرینش تکامل

17) در یک رودخانه هرگز دو بار نمی توان شنا کرد

18)نگاهی گذرا  بر آینده کشاورزی در ایران

19)نقش و اهمیت تعیین توالی ژنوم در بیماری های کمپلکس

20)کاهش گازگلخانه ایCO2با استفاده از روشهای آنزيمی

21)سلولهای بنیادی مزانشیمی ؛از آزمایشگاه تا بالین

22)پروتئین های آفتاب پرست

23)The European Bioinformatics Institute (EBI) services

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف