شرح وظایف

شرح  وظایف

 •    ارائه مشاوره های لازم به مسئولین و همکاران
 •    ایجاد گسترش روابط کاری با مدیریت ها
 •   استقلال فکری و اجرایی در توسعه فعالیت های امنیتی
 •    تشکیل پرونده های پرسنلی مدیران و کارکنان
 •    بررسی و اعلام نظر در خصوص مشاغل حساس و کارکنان اعزامی به خارج از کشور
 •    پیگیری و اجرای بخش نامه ها و دستور العمل های ابلاغی از سوی مرکز حراست
 •    ارسال گزارش های لازم از پژوهشگاه به مراجع ذیصلاح
 •   صدور کارت شناسایی و مجوز تردد
 •    ارائه گزارش و عملکرد ماهانه
 •     پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی در محیط تحت پوشش
 •    طبقه بندی حفاظتی و اماکن تحت پوشش
 •    تدوین دستور العمل های حفاظتی برای حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن انجام کار