فرم نظر سنجی ارباب رجوع

لطفا در فرم نظر سنجی زیر پاسخ سوالات چند جوابی را با یک رنگ خاص مشخص ،  و به آدرس info@nigeb.ac.ir ارسال فرمایید

فرم نظر سنجی

نظرسنجی پرتال