تست

null برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "داکینگ مولکولی"

 

جهت ثبت نام در کارگاه "داکینگ ملکولی" روی لینک های زیر کلیک کنید. اطلاعات خواسته شده را وارد و بلیط تهیه کنید.
لینک ثبت نام حضوری :
https://evnd.co/Yz7DZ
لینک ثبت نام‌ مجازی :
https://evnd.co/M5iPl

* ثبت نام زودهنگام (تا ۳۱ مردادماه) مشمول 20 درصد تخفیف است *
 پس از برگزاری کارگاه (ساعت ۱۷.۳۰)، جلسه گفتگو در کلاب هوس برگزار خواهد شد.
https://www.clubhouse.com/join/bioinformatics-and-systems-biology/sYWzY4fy/M83N57bx?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=k1949uXVEQlJV7nuFrhGCA-324631