اداره آموزش هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي

اداره آموزش هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي

پ‍ژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك به عنوان يك موسسه پژوهشي به منظور انجام تحقيقات علمي صنعتي و كاربردي براساس مصوبه 30/3/66 شوراي عالي گسترش تاسيس گرديد. تا از يك سو در جهت نيل به اهدافي چون تحقيقات در زمينه­هاي مختلف علوم زيستي، بيوتكنولو‍ژي، پزشكي و ... گام بردارد و از طرف ديگر با هدف آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص فعاليت نمايد. بدين منظور اداره تحصيلات تكميلي پژوهشگاه فعاليت خود را در دو بخش پذيرش دانشجوي ميهمان و كارگاههاي آموزشي از سال 1378 آغاز نمود. با توجه به قابليت هاي موجود در پژوهشگاه اعم از (آزمايشگاههاي مجهز و مدرسين مجرب) از سال 1379 در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به صورت مشترك و مستقل اقدام به پذيرش دانشجو نموده است. اداره آموزش پژوهشگاه تاكنون بالغ بر 70 عضو هيات علمي دارد كه توانسته با تلاش مدرسين مجرب، محققين و پژوهشگران زيادي را به جامعه علمي تحويل نمايد. اميد است در آينده نه چندان دور و با تربيت محققان و پژوهشگران مجرب و دستيابي به دانش فني لازم در جهت توسعه فناوري هاي زيستي شاهد كسب اقتدار ملي و افتخار بين المللي براي ملت و دولت ايران در تمامي زمينه­ هاي علمي باشيم.