English
ورود
به پرتال پژوهشکده زیست فناوری پزشکی خوش آمدید
گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی با داشتن 8عضو هیات علمی  و  1 عضو هیات علمی  مهمان   با  مرتبه  استادی مشتمل بر 1 استاد، 4 دانشیار و 3 استادیار پژوهشی در زمینه تشخیص پیشگیری و درمان سرطان مشغول به فعالیت می­باشد. ماموریت اصلی گروه بکار بردن فناوری­های نوین با هدف تشخیص و درمان ژنتیکی موثر در تشخیص و پیشگیری و درمان سرطان است. کاربرد آن در ژن درمانی و آنالیز ساختارهای مولکولی و فارماکوژنتیک بالینی محقق می­گردد.

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف