پژوهشکده زیست فناوری پزشکی

پژوهشکده زیست فناوری پزشکی در فروردين ماه 1393با ادغام 3 بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه یعنی بخش ژنتيك پزشكي، بخش علوم پايه و سلول­هاي بنيادي راه اندازي شد. این پژوهشکده با 23 عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از 4 استاد، 10 دانشیار ،8 استادیار و 6 کارشناس پژوهشی، یکی از پژوهشکده­ های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری می­باشد.

گروه­ های پژوهشی این پژوهشکده از ابتدای فعالیت تاکنون دستاوردهای علمی و پژوهشی ارزنده­ای داشته اند. در حال حاضر فعالیتهای پژوهشی این پژوهشکده در 3 گروه زیر انجام می شود:

گروه ژنتیک پزشکی

 

گروه پزشکی مولکولی

 

گروه سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی

این پژوهشکده ضمن تربیت دانشجویان مهمان دانشگاه­ های کشور در قالب دوره ­های کارآموزی یا انجام پایان نامه­ های کارشناسی ارشد و دکتري، خود نیز به طور مستقل به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه­ های مرتبط با زیست فناوری پزشکی می­پردازد. اعضای هیات علمی این پژوهشکده با اجرای 4 طرح ماموریت محور در زمينه سرطان، بيماري ام اس، سلول هاي بنيادي و طرح هاي متعدد پژوهشي در حوزه زيست فناوري پزشكي در مسیر حل مشکلات و نیازهای کشور فعالیت می­نمایند.

 

زمینه های تحقیقاتی:

 

گروه ژنتیک پزشکی

 • مطالعه ژنتیک بیماری ام اس (مالتیپل اسکلروزیس)
 • مطالعه ژنتیک بیماری های میتوکندریایی
 • بررسی پاتوبیولوژی مولکولی و سلولی بیماری های ایمونو ژنتیکی
 • تشخیص ژنتیکی و مولکولی سرطان
 • مطالعه ناهنجاری های کروموزومی در بیماری ها
 • مطالعات نورو ایمونو انکو سایکوژنتیک
 • بیوانفورماتیک و مودلینگ
 • تشخیص بیماری های ژنتیک تک ژن و چند عاملی
 • بررسی پروفایلینگ بیان ژن ها و میکروRNA
 • راهکارهای نوین درمانی در سرطان و بیماری های اتوایمیون
 • ژنتیک بیماری هیپرتیروئیدیسم
 • مطالعات درمان بیماری دیابت و قلبی و عروقی
 • فارماکوژنتیک و ارائه روش های نوین درمانی

گروه پزشکی مولکولی

 • مکانیسم­های مولکولی و انتقال پیام در سرطان
 • سلول درمانی و ایمنی درمانی سرطان
 • سیستم کریسپر ناک این و ناک اوت
 • طرحهای مهار کننده های اتوفاژی و استرس ER
 • جداسازی و بررسی ترکیبات ضد سرطان و ضد التهابی از منابع گیاهی ایران
 • روش­های نوین تمایز درمانی در سرطان
 • ساخت نانوفتوکاتالیست­ها و نقش ژن­ها در فوتودینامیک درمانیِ سرطان
 • مطالعه عوامل اپی ژنتیک در تنظیم بیان ژن و سرطان
 • بررسی الگوهای بیان ژن درسرطان و توسعه کیت های تشخیصی
 • بررسی نقش میکرو RNA ها در تکامل و بیماری­های انسانی
 • بررسی عوامل ایجاد التهاب در سیستم عصبی و سلول درمانی در بیماری­های زوالنورونی
 • راه اندازی سیستم­های نوین انتقال دارو بر مبنای نانو
 • ساخت سیستم­های انتقال ژن بر مبنای ناقل های ویروسی
 • بررسی راهکارهای نوین در تولید پروتیئن­های نوترکیب
 • بررسی مکانیسم­های رگ زایی و مهار آن توسط ترکیبات گیاهی در جهت معرفی داروهای گیاهی ضد سرطان
 • دست­یابی به دانش فنی تولید یک داروی مهار کننده رگزایی برای ژن درمانی سرطان و نابینایی و متاستازیز
 • بررسی مکانیسم­های سیگنالینگ و پیام رسانی سلولی در تمایز سلول­های بنیادی به سمت سلول­های عصبی وگلیال
 • بررسی مکانیسم­های پیام رسانی داخل سلولی در سلول­های عصبی و پشتیبان عصبی (گلیال) تحت تیمار با عوامل بلوکه کننده و القاء کننده ی مسیرهای پیام رسان
 • بررسی راهکارهای درمانی شامل ژن و سلول درمانی در مدل حیوانی بیماری مالتیپل اسکلروزیس MS(EAE)
 • بررسی مکانیسم توکسین­های مترشحه از باکتری­های کلونیزه شده در روده بزرگ بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

گروه سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی

 • سلو ل­های بنیادی اسپرماتوگونال و باروری
 • سلو ل­های بنیادی سرطان
 • مکانیسمهای مولکولی و پیام رسان در سرطان
 • مطالعه RNA های غیر کدکننده در سرطان
 • بررسی امکان استفاده از miRNA ها جهت بازبرنامه ریزی سلولهای سرطانی
 • بررسی امکان استفاده از miRNA ها جهت بازبرنامه ریزی سلولهای فیبروبلاست پوستی و سلولهای بنیادی بافت چربی
 • تهیه و تولید پوست مصنوعی انسان جهت استفاده آزمایشگاهی و درمانی
 • بازبرنامه ریزی سلولهای بنیادی بافت چربی انسان با استفاده از مولکولهای کوچک (small molecules)
 • Nano-drug delivery
 • ویرایش ژنومی با استفاده از CRISPR/CAS9
 • تهیه و توسعه زیست مواد (Biomaterials) و Nanobiomaterials
 • سلول زدایی بافت مفز موش صحرایی و تمایز عصبی سلولهای بنیادی بافت چربی انسان بر روی آن
 • بررسی تاثیر اصلاحات اپیژنتیک بر درمان سرطان
 • مهندسی بافت سخت (جایگزینهای استخوان و ایمپلنتها)
 • تولید سلو ل­هایiPS و مطالعه تمایز آنها
 • تمایز قلبی/نورونیِ سلو ل­های بنیادی بافت چربی
 • تولید آنتی­بادی­های کایمریک (دو رگه)
 • ساخت داربست­های قابل کاشت مغزی برای بیماران پارکینسون
 • ساخت شیشه فلزات حجمیBMGو کاربرد­های آن در پزشکی مولکولی
 • ساخت نانو پلت فورم­ها جهت کاربرد در مهندسی بافت

جهت گیری کنونی برای دستیابی به دانش فنی


با توجه به اینکه سرطان از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورمان و کل جهان بوده و آمارها رشد صعودی آن را در
سال­های آینده برای کشورهای در حال توسعه پیش­بینی می­نماید، لذاجهت گیری اصلی این پژوهشکده در جهت یافتن راهکارهای جدید تشخیصی و درمانی این بیماری متمرکز گردیده است. برخی ایده­ها در این حوزه کهبه همت محققان پژوهشکده چشم انداز تبدیل به دانش فنی را دارد به قرار ذیل است:

 • مطالعه ژنتیک سرطان در جهت دستیابی به دانش فنی و تشخیص زودهنگام
 • مطالعات ژنومیک جهت ایجاد دانش مرتبط با پاتوژنز سرطان
 • پزشکی فردی سرطان­ها
 • کاربرد سلول­های بنیادی در سرطان
 • ژن درمانی سرطان
 • نورودژنراتیو