پژوهشکده زیست فناوری پزشکی

پژوهشکده زیست فناوری پزشکی در فروردين ماه 1393باادغام 3 بخش پژوهشی فعال پژوهشگاه یعنی بخش ژنتيك پزشكي، بخش علوم پايه و سلول­هاي بنيادي راه اندازي شد. این پژوهشکده با 25عضو هیات علمی تمام وقت مرکب از4 استاد،9 دانشیار ،12 استادیار و6 کارشناس پژوهشی، یکی از پژوهشکده­های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری می­باشد.

گروه­های پژوهشی این پژوهشکده از ابتدای فعالیت تاکنون دستاوردهای علمی و پژوهشی ارزنده­ای داشته اند.در حال حاضر فعالیت­های پژوهشی این پژوهشکده در 3 گروه زیرانجام می شود:

گروه ژنتیک پزشکی

 

گروه پزشکی مولکولی

 

گروه سلول­های بنیادی و پزشکی ترمیمی

این پژوهشکده ضمن تربیت دانشجویان مهمان دانشگاه­های کشور در قالب دوره­های کارآموزی یا انجام پایان نامه­های کارشناسی ارشد و دکتري،خود نیز به طور مستقل به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه­های مرتبط با زیست فناوری پزشکی می­پردازد.اعضای هیات علمی این پژوهشکده با اجرای 4 طرح ماموریت محوردر زمينه سرطان، بيماري ام اس، سلول هاي بنيادي و طرح­هاي متعدد پژوهشي در حوزه زيست فناوري پزشكي در مسیر حل مشکلات و نیازهای کشور فعالیت می­نمایند.

 

زمینه های تحقیقاتی:

 

گروه ژنتیک پزشکی

 1. مطالعه ژنتیک بیماری ام اس (مالتیپل اسکلروزیس)
 2. مطالعه ژنتیک بیماری­های میتوکندریایی
 3. بررسی پاتوبیو لوژی مولکولی و سلولی بیماری­های ایمونو ژنتیکی
 4. تشخیص ژنتیکی و مولکولی سرطان
 5. مطالعه ناهنجاری­های کروموزومی در بیماری­ها
 6. مطالعات نورو ایمونو انکو سایکوژنتیک
 7. بیوانفورماتیک و مودلینگ
 8. تشخیص بیماری­های ژنتیک تک ژن و چند عاملی
 9. بررسی پروفایلینگ بیان ژن­ها و میکروRNA
 10. راهکارهای نوین درمانی در سرطان و بیماری­های اتوایمیون
 11. ژنتیک بیماری هیپرتیروئیدیسم
 12. مطالعات درمان بیماری دیابت و قلبی و عروقی
 13. فارماکوژنتیک و ارائه روش­های نوین درمانی
 •  

گروه پزشکی مولکولی

 • مکانیسم­های مولکولی و انتقال پیام در سرطان
 • سلول درمانی و ایمنی درمانی سرطان
 • سیستم کریسپر ناک این و ناک اوت
 • طرحهای مهار کننده های اتوفاژی و استرس ER
 • جداسازی و بررسی ترکیبات ضد سرطان و ضد التهابی از منابع گیاهی ایران
 • روش­های نوین تمایز درمانی در سرطان
 • ساخت نانوفتوکاتالیست­ها و نقش ژن­ها در فوتودینامیک درمانیِ سرطان
 • مطالعه عوامل اپی ژنتیک در تنظیم بیان ژن و سرطان
 • بررسی الگوهای بیان ژن درسرطان و توسعه کیت های تشخیصی
 • بررسی نقش میکرو RNA ها در تکامل و بیماری­های انسانی
 • بررسی عوامل ایجاد التهاب در سیستم عصبی و سلول درمانی در بیماری­های زوالنورونی
 • راه اندازی سیستم­های نوین انتقال دارو بر مبنای نانو
 • ساخت سیستم­های انتقال ژن بر مبنای ناقل های ویروسی
 • بررسی راهکارهای نوین در تولید پروتیئن­های نوترکیب
 • بررسی مکانیسم­های رگ زایی و مهار آن توسط ترکیبات گیاهی در جهت معرفی داروهای گیاهی ضد سرطان
 • دست­یابی به دانش فنی تولید یک داروی مهار کننده رگزایی برای ژن درمانی سرطان و نابینایی و متاستازیز
 • بررسی مکانیسم­های سیگنالینگ و پیام رسانی سلولی در تمایز سلول­های بنیادی به سمت سلول­های عصبی وگلیال
 • بررسی مکانیسم­های پیام رسانی داخل سلولی در سلول­های عصبی و پشتیبان عصبی (گلیال) تحت تیمار با عوامل بلوکه کننده و القاء کننده ی مسیرهای پیام رسان
 • بررسی راهکارهای درمانی شامل ژن و سلول درمانی در مدل حیوانی بیماری مالتیپل اسکلروزیس MS(EAE)
 • بررسی مکانیسم توکسین­های مترشحه از باکتری­های کلونیزه شده در روده بزرگ بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

گروه سلول­های بنیادی و پزشکی ترمیمی

 • سلو ل­های بنیادی اسپرماتوگونال و باروری
 • سلو ل­های بنیادی سرطان
 • مکانیسمهای مولکولی و پیام رسان در سرطان
 • مطالعه RNA های غیر کدکننده در سرطان
 • بررسی امکان استفاده از miRNA ها جهت بازبرنامه ریزی سلولهای سرطانی
 • بررسی امکان استفاده از miRNA ها جهت بازبرنامه ریزی سلولهای فیبروبلاست پوستی و سلولهای بنیادی بافت چربی
 • تهیه و تولید پوست مصنوعی انسان جهت استفاده آزمایشگاهی و درمانی
 • بازبرنامه ریزی سلولهای بنیادی بافت چربی انسان با استفاده از مولکولهای کوچک (small molecules)
 • Nano-drug delivery
 • ویرایش ژنومی با استفاده از CRISPR/CAS9
 • تهیه و توسعه زیست مواد (Biomaterials) و Nanobiomaterials
 • سلول زدایی بافت مفز موش صحرایی و تمایز عصبی سلولهای بنیادی بافت چربی انسان بر روی آن
 • بررسی تاثیر اصلاحات اپیژنتیک بر درمان سرطان
 • مهندسی بافت سخت (جایگزینهای استخوان و ایمپلنتها)
 • تولید سلو ل­هایiPS و مطالعه تمایز آنها
 • تمایز قلبی/نورونیِ سلو ل­های بنیادی بافت چربی
 • تولید آنتی­بادی­های کایمریک (دو رگه)
 • ساخت داربست­های قابل کاشت مغزی برای بیماران پارکینسون
 • ساخت شیشه فلزات حجمیBMGو کاربرد­های آن در پزشکی مولکولی
 • ساخت نانو پلت فورم­ها جهت کاربرد در مهندسی بافت

 

جهت گیری کنونی برای دستیابی به دانش فنی

 

با توجه به اینکه سرطان از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورمان و کل جهان بوده و آمارها رشد صعودی آن را در
سال­های آینده برای کشورهای در حال توسعه پیش­بینی می­نماید، لذاجهت گیری اصلی این پژوهشکده در جهت یافتن راهکارهای جدید تشخیصی و درمانی این بیماری متمرکز گردیده است. برخی ایده­ها در این حوزه کهبه همت محققان پژوهشکده چشم انداز تبدیل به دانش فنی را دارد به قرار ذیل است:

 1. مطالعه ژنتیک سرطان در جهت دستیابی به دانش فنی و تشخیص زودهنگام
 2. مطالعات ژنومیک جهت ایجاد دانش مرتبط با پاتوژنز سرطان
 3. پزشکی فردی سرطان­ها
 4. کاربرد سلول­های بنیادی در سرطان
 5. ژن درمانی سرطان
 1.