ناشر منبع

ورودسامانه پذیرش مرکز رشد

ورود به سامانه مرکز رشد

جذب سه شرکت جدید در مرکز رشد زیست فناوری

سه شرکت سین های تک، بهان کیمیاآنزیم و ایلیا زیست فناور در مرکز رشد زیست فناوری جذب شدند.

اهدای جایزه برتر جهان اسلام از سوی آیسسکو به عضو پژوهشگاه ژنتیک

سازمان ، آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که با نام اختصاری ISESCO نیز شناخته می شود به تازگی فهرست برترین پژوهشگران جهان اسلام در سال ۲۰۱۴ را منتشر نمود.به گزارش روبط...

دانشگاه یزد میزبان پژوهشگران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی

دانشگاه یزد از سوم تا هفتم اسفند ماه میزبان کارگاه آموزشی پنج روزه‎‎ای با عنوان "طراحی سیاست‎‎های علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی" است. به گزارش...

دکتر ستاری: آموزش علم و فناوری در عرصه دانش‌آموزی باید جدی گرفته شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: باید ستادهای سیزده گانه توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی، ترویج و آموزش علم و فناوری را در حوزه دانش‌آموزی جدی بگیرند. به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر سورنا...

محقق ایرانی جایزه یونسکو در حوزه علوم زیستی در سال 2014-2015 را کسب کرد ‌

جایزه حوزه علوم زیستی سازمان بینالمللی یونسکو درسال 2014-2015  به دکتر حسین بهاروند رئیس پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان  تعلق گرفت.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این جایزه به...

واحد های پیش رشد

 نام واحد فناورایده اصلیمحصولاتآدر سایتگیل نانو ژنتوليد نانو کیت های استخراج DNA  آتی ژن کاوشتولید انبوه و تجاری گیلاس گلدانی به عنوان پایه پاکوتاه کننده گیلاس و گیاه...

تماس با ما

 آدرس: تهران، کيلومتر15 بزرگراه تهران - کرج، بلوار پژوهشکد پستي: 1497716316صندوق پستي: 161 /14965فاکس: 44787328-021تلفن: 27-44787326-021پست الکترونيکي:...

بازديد مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم

  به منظور معرفی مرکز رشد زيست فناوري و  توانمنديهای واحدهای مستقر و بررسی امکان حمايت دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، در تاريخ 21/4/93 نشستي با حضور آقاي دكتر کریمیان اقبال...

بازديد مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم

ناشر منبع

ورودسامانه پذیرش مرکز رشد

ورود به سامانه مرکز رشد

جذب سه شرکت جدید در مرکز رشد زیست فناوری

سه شرکت سین های تک، بهان کیمیاآنزیم و ایلیا زیست فناور در مرکز رشد زیست فناوری جذب شدند.

اهدای جایزه برتر جهان اسلام از سوی آیسسکو به عضو پژوهشگاه ژنتیک

سازمان ، آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که با نام اختصاری ISESCO نیز شناخته می شود به تازگی فهرست برترین پژوهشگران جهان اسلام در سال ۲۰۱۴ را منتشر نمود.به گزارش روبط...

دانشگاه یزد میزبان پژوهشگران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی

دانشگاه یزد از سوم تا هفتم اسفند ماه میزبان کارگاه آموزشی پنج روزه‎‎ای با عنوان "طراحی سیاست‎‎های علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی" است. به گزارش...

دکتر ستاری: آموزش علم و فناوری در عرصه دانش‌آموزی باید جدی گرفته شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: باید ستادهای سیزده گانه توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی، ترویج و آموزش علم و فناوری را در حوزه دانش‌آموزی جدی بگیرند. به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر سورنا...

محقق ایرانی جایزه یونسکو در حوزه علوم زیستی در سال 2014-2015 را کسب کرد ‌

جایزه حوزه علوم زیستی سازمان بینالمللی یونسکو درسال 2014-2015  به دکتر حسین بهاروند رئیس پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان  تعلق گرفت.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این جایزه به...

واحد های پیش رشد

 نام واحد فناورایده اصلیمحصولاتآدر سایتگیل نانو ژنتوليد نانو کیت های استخراج DNA  آتی ژن کاوشتولید انبوه و تجاری گیلاس گلدانی به عنوان پایه پاکوتاه کننده گیلاس و گیاه...

تماس با ما

 آدرس: تهران، کيلومتر15 بزرگراه تهران - کرج، بلوار پژوهشکد پستي: 1497716316صندوق پستي: 161 /14965فاکس: 44787328-021تلفن: 27-44787326-021پست الکترونيکي:...

بازديد مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم

  به منظور معرفی مرکز رشد زيست فناوري و  توانمنديهای واحدهای مستقر و بررسی امکان حمايت دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، در تاريخ 21/4/93 نشستي با حضور آقاي دكتر کریمیان اقبال...

بازديد مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم

معرفی

         مرکز رشد

 شركت‌هاي كوچك و نوپا در رقابت با شركت‌هاي متوسط و بزرگ نمي‌توانند باقي بمانند. اگر رقابتي در ميان نباشد، در يك فضاي نامساعد اقتصادي اين شركت‌ها پس از مدت اندكي ورشكست مي‌شوند. آمار جهاني نشان مي دهد که از ميان هر 5 شرکتي که شروع به کار مي کنند، 4 شرکت در سالهای اوليه با شکست مواجه می شوند در صورتي که مراکز رشد نرخ بقاي شرکتهاي نوپا را تا 80% افزايش مي دهند. در واقع مراكز رشد مانند يک حامي عمل کرده و با در اختيار قرار دادن امكانات و خدمات مورد نياز، آموزش‌ كوتاه مدت و مشاوره‌هاي مختلف مديريتي هزينه‌هاي سربار شركت هاي نوپا را پايين آورده و ريسك و ضعف مديريتي آنها را كمتر کرده و راه را براي پرورش ايده‌ها و موفقيت آن‌ها هموار مي‌سازند.

 

 زمينه هاي فعاليت مركز رشد

زيست فناوري نانو

زيست فناوری پزشکی و داروييزيست فناوری صنعتی

زيست فناوری معدن

زيست فناوری محيط زيست

زيست فناوری کشاورزي

زيست فناوری دام، طيور و آبزيان