English
ورود
به پرتال مرکز رشد زیست فناوری خوش آمدید
اسلاید عکس
سیستم انتشار محتوا
معرفی

         مرکز رشد

 شركت‌هاي كوچك و نوپا در رقابت با شركت‌هاي متوسط و بزرگ نمي‌توانند باقي بمانند. اگر رقابتي در ميان نباشد، در يك فضاي نامساعد اقتصادي اين شركت‌ها پس از مدت اندكي ورشكست مي‌شوند. آمار جهاني نشان مي دهد که از ميان هر 5 شرکتي که شروع به کار مي کنند، 4 شرکت در سالهای اوليه با شکست مواجه می شوند در صورتي که مراکز رشد نرخ بقاي شرکتهاي نوپا را تا 80% افزايش مي دهند. در واقع مراكز رشد مانند يک حامي عمل کرده و با در اختيار قرار دادن امكانات و خدمات مورد نياز، آموزش‌ كوتاه مدت و مشاوره‌هاي مختلف مديريتي هزينه‌هاي سربار شركت هاي نوپا را پايين آورده و ريسك و ضعف مديريتي آنها را كمتر کرده و راه را براي پرورش ايده‌ها و موفقيت آن‌ها هموار مي‌سازند.

 

 زمينه هاي فعاليت مركز رشد

زيست فناوري نانو

زيست فناوری پزشکی و داروييزيست فناوری صنعتی

زيست فناوری معدن

زيست فناوری محيط زيست

زيست فناوری کشاورزي

زيست فناوری دام، طيور و آبزيان 

 

سامانه مرکز رشد

ورود به سامانه مرکز رشد

خبرنامه زیست فناوری

خبرنامه شماره 12

خبرنامه شماره 13

آمار وبسایت
بازدیدهای امروز :
تمامی بازدیدها :

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف